Hotel Astoria

» Castelul LAZAR din Lăzarea

Castelul LAZAR din Lăzarea

Este una din cele mai frumoase constructii renascentiste din Ardeal. Castelul si-a căpătat forma finală în timpul lui Lázár István IV ca simbol al poziţiei sale – fiind judele regal al scaunelor Ciuc, Gheorgheni şi Caşin. Sub blazonul său de pe zidul bastionului stâng este menţionat 1632 ca an de definitivare a construcţiilor.
Bastionul porţii datează din anul 1532 conform textului scris cu litere gotice „Cristus Maria 1532”. Cel mai vechi turn de locuit datează din 1450.
In elementele de arhitectură este vizibilă influenţa renaşterii. Pe partea de sud, zidurile sunt înfrumuseţate cu cornişă crenelată şi pictată. Stilul italian este întâlnit pe 3 dintre bastioanele din colţ, care poartă inscripţii şi fresce cu blazoane. Cel de-al patrulea însă din NV, este cu totul special – fiind construit cu 7 laturi „Bastionul Roşu.
In 1707, castelul a fost devastat şi incendiat de habsburgi. Lázár Ferenc a reconstruit castelul din ruine. Lui i-se atribuie construirea clădirii mari „Sala Cavalerilor”, unde s-au ţinut adunările scaunului Ciuc. Odată cu moartea lui s-a încheiat epoca de glorie a castelului. În anul 1748 o parte a castelului a fost distrus de foc iar în incendiul din 1872 a pierit şi castelul.
În acest castel şi-a petrecut o parte din copilărie între anii 1590-1594 Principele Transilvaniei Bethlen Gabor şi fratele său Istvan. Castelul a fost vizitat de domnitorii Petru Rareş şi Mihnea Vodă.
Cu timpul, castelul a fost părăsit, degradarea spunându-şi treptat cuvântul. In 1960, agravarea a fost stopată şi clădirea a intrat într-un amplu program de restaurare. Lucrările de reconstrucţie au fost începute la începutul anilor 1980. Pe parcursul câtorva decenii, în urma lucrărilor de restaurare s-au refăcut si consolidat bastioanele sudice, Bastionul Roşu, a corpului nord vestic – “Sala Cavalerilor” şi s-a reconstruit cornişa crenelată a faţadei sudice.
Sala Cavalerilor este mobilată cu mese şi scaune sculptate (reprezentând blazoanele nobiliare ardelene) pe pereţi sunt lămpi din fier forjat. A fost reconstruită de asemenea şi tavanul cu casete pictate.
Azi Lăzarea este un centru de creaţie important pentru artiştii plastici din ţară. Castelul găzduieşte exponate donate de către artiştii participanţi la taberele de creaţie ce se organizează anual la Lăzarea, începând cu anul 1974.

Sursă: gyergyoszentmiklos.net